Värld av vatten
Naturhistoriska riksmuseet

Är du vatten värd?

Två spel om hur enkla vardagsval kan bidra till att bevara hav och vattendrag för framtida generationer.

Rent vatten är grunden till allt liv på jorden. Ändå tar vi denna ändliga resurs för given. Som del i Naturhistoriska Riksmuseets basutställning Värld av vatten har vi utvecklat två spel. Gemensamt för dem är att de lekfullt men konkret ger insikter i hur vardagsbeslut kan vårda vatten bättre.

I spelet “Nedbrytning” presenteras spelare med tio vanligt förekommande sopor som flyter runt på öppet hav, och en tidslinje där de olika soporna ska placeras i rätt ordning utifrån den tid det tar för dem att brytas ner i havet. Visa vardagsprodukter blir kvar i havet närmare en miljon år.

I spelet “Vattenavtryck” komponerar spelare sina dagliga måltider och ser direkt hur stort det totala vattenavtrycket genom hela produktionskedjan är för att få fram alla ingredienser till bordet. Kanske måste du välja bort avocadon på frukostmackan för att få ihop din vattenbudget för dagen. Att få justera sina matvanor för att klara spelet hjälper spelare att tänka till även efter besöket.

”Värld av vatten” berör dels livet i våra hav och vattendrag men också hur vi kan bevara dem för framtida generationer. Dessa två spel visar hur vi genom våra val kan bidra till det.

Den nya basutställning “Värld av vatten” berättar om vattnets betydelse för vår planet genom fyra olika teman. AO har utformat två interaktiva stationer i temat Människans påverkan på miljön.
Här syns båda spelen i relation till den centrala monter som presenterar de fem största miljöproblemen som hotar livet i havet.

Spelet “Nedbrytning” på plats i utställningen. Bakom skärmen ett diorama av skräp på en strand.
Spelet “Vattenavtryck” och spelet “Nedbrytning”.
Startskärmen i “Nedbrytning” är inspirerad av the Great Pacific Garbage patch, en yta i Stilla havet motsvarande Mongoliet där 100.000 ton flytande plast ackumulerats.
En spegelramp stiger genom hela rummet som representerar havsdjupet i varje tema. Spelen är placerade i den grunda och kustnära del som ofta påverkas direkt av människor.
Spelen är utformade för att spelare tillsammans ska kunna diskutera sig fram till svaren.

Projekt: Nedbrytning / Vattenavtryck

Två skärmbaserade spel om hur enkla vardagsval kan bidra till att bevara hav och vattendrag för framtida generationer, kopplade till temat Klimat och forskning i basutställningen Värld av vatten.

Utställning: Värld av vatten
Kund: Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm
Målgrupp: 10-99 år

Projektstart: 2023-02-01
Öppning: 2024-06-04
Storlek: 450 m²

Uppdrag

Nedbrytning - “Hur länge blir saker kvar i havet?” Olika material bryts ner olika snabbt i havet. Vissa blir kvar i flera hundra tusen år.

Vattenavtryck - “Kan du äta för mindre än 18 badkar vatten per dag?” Varje råvara kräver en viss mängd vatten för att produceras – varans vattenavtryck. Genom att komponera olika måltider skapas medvetenhet om enskilda råvarors vattenavtryck.

Team

  • Projektledare: Claes Enger
  • Producent: Charlotte Ek
  • Spelkoncept: Alexis Holmqvist, Per Gantelius
  • Spelutveckling: Per Gantelius
  • Utställningsform: Expology

Komponenter

  • Två fristående fysiska spelstationer med pekskärmar och enkortsdatorer.