Stora makter
Västernorrlands museum

Nya gudar, nya gränser, nya strider

Tio medeltida livsöden visar hur gryende makter tar kontroll över skog, berg och människor.

Stora makter är en permanent kulturhistorisk basutställning om medeltiden i Västernorrland, 1050 till 1680. Tiden då makter utifrån allt mer började kontrollera och beskatta den här platsen – jakten i skogen, fisket i älven och handeln över havet.

Hur Kyrkans makt, Kronans makt, Vetandets makt, Stadens makt och Magins makt formade livet skildras i utställningens fem delar. Varje del får liv genom två autentiska livsöden från olika sidor av makten. Människorna gjorde motstånd, både med ord och vapen – och uråldriga lokala seder lever därför kvar in i vår tid.

AO fick uppdraget att utforma hela utställningen och ge förslag på ett spel som fångade konflikten mellan det nya och det gamla. Plan och pelare har i stort bevarats från den ursprungliga utställningen från 1994, men övriga delar har omarbetats från grunden för att förmedla kunskap, forskning och fynd som kommit fram sedan dess.

Rummet är disponerat som ett kors, med rustika pelarsalar för varje tema i de fyra hörnen, som omsluter en golvmonter för modeller av städer, borgar och skepp. I korsets mitt står två väggar mot varandra, en visar en tidslinje som ger överblick och fördjupning och den andra berättar om häxprocesserna under 1600-talet där minst 300 personer miste livet – unikt i Sverige.

En stor ljuscirkel i rummets mitt löper genom alla pelarsalar och knyter ihop alla teman. Besökare lockas in av ljuscirkeln och fem banér i linne från golv till tak – en gestaltning av stora makter som omringar dig.

Under ljuscirkeln har en labyrint karvats in i trägolvet, eller trojeborg som dessa fornfynd ofta benämns. Den är en central del i ett UV-ljus-baserat spel där målet är att hitta och kombinera motståndets dolda symboler – en upplevelse som ännu inte realiserats i rummet.

Ljuscirkeln i rummets mitt är utställningens självklara startpunkt. Härifrån kan besökare hitta ut till rummets olika teman och berättelser. I förgrunden syns pelarsalar och golvmontrar för tema Kronans makt och Kyrkans makt. Bortom golvlabyrinten syns motsvarande delar för Stadens makt och Vetandets makt.
I plan syns tydligt hur pelarsalarnas rutnät och ljuscirkeln sammanflätas. Vid uppdateringen av den trettio år gamla utställningen togs hälften av alla pelare bort för att förenkla flöden och öka tillgängligheten. Bakom tidslinjen (mitten överst) finns ett rum för filmer riktade till barn och ett rum med en mekansik automata med ett sjöodjur inspirerad av Olaus Magnus Carta Marina från 1539.
Tidslinjen ger överblick och samlar utställningens teman och persongalleri.De vertikala färgbanden för varje tema återkommer på skyltar och i hängande textiler. Här finns även möjlighet till fördjupning via föremål, fyndplatser, filmer och olika publikationer samlade i ett litet bibliotek.
Detalj av tidslinjen med tidsåldrar och temanamn. Två autentiska livsöden får gestalta bredden i varje tema som fördjupas med texter och föremål i montrarna. En klimatkurva och nyckelhändelser från varje århundrade ger de stora perspektiven.
Hur kan vi veta något om den här tiden? Via några väl valda föremål från utställningen förklaras hur arkiv, fyndplats och föremål ger oss olika sorters kunskap. Fyndplats, föremål och tidsålder färgkodas och kartan visar då att många människor rört sig längs kuster, floder och pilgrimsleder.
Ljuscirkeln löper in och ut mellan solida pelare och transparenta textiler och knyter så ihop rummet. En plats att samla grupper på, men också en plats att reflektera över vilka makter som styr våra liv.
Ljuscirkeln specialbeställdes för att precis passera innanför de fyra pelarsalarnas yttre stolpar, totalt 5295 mm i diamater. Då fanns också fyra centimeter till godo mellan cirkel och monter att hänga textilerna från tak till golv. Textilerna är av två våder linne och fungerar som navigation i rummet där varje tema har sin egen tvåfärgskombination.
I förgunden syns temat Kronans makt med modeller av borgarna Styreslholm och Pukeborg, samt föremål från utgrävningar där. I bakgrunden syns temat Kyrkans makt, med skulpturer i polykromt trä.
I förgunden syns temat Stadens makt med en modell av 1600-talets Härnösand. I bakgrunden syns temat Vetandets makt, med föremål ur folktro och folkmedicin samt de konkurerrande, nya vetenskapernas verktyg.
Skelettåkern kallas en av de första begravningsplatserna i Ångermanland med kristet gravskick. Den dateras till 1000-talet och fynden visas här med hjälp av en replika av ett skelett.
I Magins makt berättas om häxprocesserna där minst 300 personer miste livet – främst kvinnor. Bevarade dokument visar att enkla vardagsföremål användes som bevis för att kvinnorna var i maskopi med Djävulen. Besökare kan ta del av dessa dokument och annan fördjupning i den infällda skärmen.
Vy från Stadens makt längs med tidslinjen bort mot Kronans makt och delar av museets omfattande vapensamling från medeltid och stormaktstid.
När Sverige var som störst. En av flera kartor som producerades till utställningen. Som övriga skyltar tryckt i vitt och fyrfärg direkt på genomfärgad mdf-skiva.
Föremål hämtade från folkmedicin och folktro i temat Vetandets makt. Under montern finns en rad med vändbara skyltar som låter besökare gissa vad de ser innan de vänder skylten och tittar efter.
En bild från dagen före öppning. Texter ska monteras och linne ska strykas och hängas upp.
Från utställningens öppnande i december 2022. I förgrunden syns doftstationerna monterade på pelare, ett uppskattat inslag i varje tema. Med ett tryck på en gummipuff hamnar vi direkt i medeltidens doftvärld – på gott och ont.