Parlamärit
Bohusläns museum

Demokratin i ditt huvud

Vem får höras? Ett spel om demokrati och svåra beslut under kampen för kvinnlig rösträtt för hundra år sedan.

Hur kan man göra en demokratisk process mer relaterbar för någon som inte bryr sig? Genom att låta den handla om en enda person, och dess inre, motstridiga röster som måste ta tio avgörande livsbeslut. I det här fallet Märit som levde i Bohuslän under rösträttskampen för drygt 100 år sedan.

Spelare tilldelas slumpmässigt rollen som en av Märits tre inre röster, och blir därmed en del av parlamentet inne i Märits huvud – Parlamärit.

En gradäng i tre färger separerar de tre grupperna i rummet. De stora livsvalen visas på en central skärm men varje grupp röstar från sina mobiltelefoner. Vid varje livsval får rösterna en egen väg framåt att argumentera för, men också insikt i hur absurt livet för en kvinna kunde vara då.

De tre rösterna inser snart att de bara kan avgöra livsvalen med majoritetsbeslut och måste kompromissa för att gå vidare. Steg för steg formas Märits liv av rösternas argument och diskussioner. Den röst som vinner flest livsval går segrande ur Märits huvud.

Spelet Parlamärit är placerat i ett rum mitt i utställningen Mod 2021, om lokala rösträttskämpar för 100 år sedan. Varför kämpade de för demokrati? Spelet är i huvudsak skapat för att ge högstadie- och gymnasieklasser förståelse för demokrati och vem som får göra sin röst hörd.
Spelare registrerar sig via mobilen med en QR-kod och tilldelas slumpmässigt en av tre inre röster. Sedan sätter de sig i grupper i delen av rummet med rätt färg. Spelet kan upplevas i olika stora grupper via tre, sex eller nio mobiler.
Spelare representerar tre motstridiga inre röster hos Märit som levde för 150 år sedan – de blir parlamentet i Märits huvud. Tre i färg överlappande silhuetter av kvinnohuvuden får representera Märits inre konflikt. Snart inser spelarna att de måste kompromissa för att Märit ska komma vidare i livet.
På den stora skärmen presenteras det första vägvalet. Naturligtvis röstar alla på sitt eget. Men det funkar inte. De tre rösterna måste nå ett majoritetsbeslut. Så minst två röster måste välja samma, och en av rösterna måste avstå från sin egen väg. Låt diskussionerna börja…
Märits livsval diskuteras och röstas igenom ett efter ett. De olika rösterna får argumentera för sin sak. Varje beslut presenteras med en kort historisk fördjupning innan nästa omröstning tar vid.
Från invigningen på den Internationella kvinnodagen den 8 mars 2022.

Projekt: Parlamärit

Vems röst blir hörd? Ett spel om demokrati och svåra beslut 100 år efter kampen för kvinnlig rösträtt.

Utställning: Mod 2021
Kund: Bohusläns museum i Uddevalla
Målgrupp: 13-19 år

Projektstart: 2021-06-01
Öppnad: 2022-03-08
Storlek: 250 m²

Uppdrag

Ett rumsligt spel för högstadium/gymnaisum som handgripligt förmedlar hur demokrati fungerar och visar på vikten av att alla får sin röst hörd.

AO levererade spelkoncept, ritningar, teknisk konstruktion, installation och ljusstyrning för spelrummet.

Utställningen utgick från Jienny Gellerstedts forskning om lokala rösträttskämpar i Bohuslän 1921. På grund av pandemin öppnade utställningen 2022.

Team

  • Producent / Projektledare: Jienny Gillerstedt
  • Utställningsform: Pia Hansson, Frida Edvall Karlsson
  • Spelkoncept: Alexis Holmqvist, Per Gantelius
  • Spelutvecklare: Per Gantelius

Komponenter

  • I utställningens mitt ett cirkulärt rum med en gradäng och en talarstol.
  • Ovanför talatstolen en stor skärm.
  • Ovanför gradängen spotlights som styrs av spelet, tänds upp för att visa vinnande röster etc.
  • Gradängen delad i tre färger som ett parlament, en färg för respektive inre röst.