Kampen i tiden
Jönköpings läns museum

Hitta din egen kamp

I ett rum fyllt av livsöden kan du hitta det du själv brinner för.

Hela den historiska basutställningen Kampen i tiden är en 300m² stor spelplan. Via 37 historiska och nu levande personer utforskar spelare 7 000 år av livsöden, av människor som kämpat för olika saker.

Via frågor i en iPad ska spelare hitta rätt person i utställningsrummets fem temazoner. Ledtrådar finns i bilder, texter, filmer och föremål. Varje tema har också en fysisk station med en analog utmaning.

Spelet avslutas med att spelare – inspirerade av kämparna de mött i utställningen – prioriterar vad de själva vill kämpa för i. De får då möta sina egna kämpar, som strävat efter samma sak före dem.

Fördjupning kan ske på plats eller senare, via inlogg till varje unik spelomgång online. Kampen i tiden kan spelas med fokus på ett eller flera teman, eller upplevas som en konventionell utställning utan iPad.

Spelets startskärm på iPad. Logotypen visar en cirkel i fem sektioner, som motsvarar de fem teman besökare möter i utställningen. Spelarens första uppdrag är att hitta rätt person på väggen bredvid iPad-stället. Denna introduktion demonstrerar direkt spelets huvuduppgift – att via ledtrådar hitta rätt person i rummet.
Rummet är utformat för utforskande, och ledtrådar till spelets svar döljer sig i texter, bilder, filmer och föremål.
Linjen på golvet motsvaras av cirkeln på spelskärmen, uppdelad efter spelets fem teman. Spelare kan följa linjen på golvet genom hela utställningen, men kan välja att spela teman i valfri ordning.
Spelare får en till fyra ledtrådar för att hitta rätt person i rummet. Färre ledtrådar ger mer poäng att fördela i slutet. Klarar du två personer av fem i ett tema får du gå vidare till temats fysiska station om du vill, men du får mer poäng om du tar din tid och hittar alla personer i temat.
Spelet avslutas med att spelare – inspirerade av kämparna de mött i utställningen – prioriterar vad de själva vill kämpa för. De får då möta sina egna kämpar, som strävat efter samma sak före dem.
Några av de många porträtt och bilder som Moa Hoff illustrerade för Kampen i tiden. Porträtten färgkodas efter tema för snabb navigation i rummet.
Symboler från spelet. Spelare matar in en symbol från app till station för att starta stationen. Om de sedan klarar stationens uppdrag visas en annan symbol de ska välja i appen. På så sätt behöver inte spelstationerna ha direkt kontakt med iPad eller internet vilket förenklar driften av hela spelet.
Stationen Labbet i temat "Passa in".
Varje tema avslutas med ett uppdrag på en fysisk station. Stationen aktiveras när en iPad placeras på den. I Labbet ska spelarna blanda olika kemikalier. I Stenen ska en uråldrig symbol roteras fram.
I temastationen Borgen ska spelare minnas en sekvens av symboler. I Fyren ska spelare navigera farliga vatten. I Fabriken tillverkas olika föremål genom att vrida rattar rätt.
I temautmaningarna får spelarna interagera med de fysiska stationerna. I temat "Ta i!" är spelarens uppgift att ratta in tre symboler i Fabriken för att få fram rätt svar och komma vidare i spelet.
Fabriken är den mekaniskt mest avancerade stationen. När rattarna justerats på fabrikens olika sidor visas rätt symbol i ett slags revolvermagasin med sex öppningar. Står rattarna fel täcks rätt symbol av de roterande skivorna inuti magasinet.
Varje ratt i Fabriken styr även hur snabbt en liten animerad figur tillverkar något. Figurerna är arkivbilder från olika småländska fabriker, som tagits isär och animeras mekaniskt. När alla tre figurer i fabriken bankar i takt är svaret korrekt. Hela fabriken blir därmed också ett litet tickande monument över Smålands legendariska tillverkningsindustri.
Spelet avslutas med en frivillig selfie som sedan kan mailas till besökaren. Det är också möjligt att besöka sin spelomgång i efterhand via en kod som matas in på museets hemsida. På så vis kan skolklasser besöka sina spelomgångar i efterhand och diskutera upplevelsen vidare i klassrummet.

Projekt: Kampen i tiden

Ett spel om att hitta inspiration hos dem som kämpat före dig för det du tror på, i en kulturhistorisk basutställning på Jönköpings läns museum.

Utställning: Kampen i tiden
Kund: Jönköpings Länsmuseum
Målgrupp: 10–16 år

Projektstart: 2019-01-15
Öppning: 2020-11-06
Storlek: 320 m²

Uppdrag

Ett spel som utnyttjar hela rummet som spelplan, för att berätta om 37 lokala, historiska livsöden på ett utforskande sätt.

Tillsammans med museet och en fokusgrupp av ungdomar utvecklades spelet Kampen i tiden genom att urvalet av personer, teman och spelfrågor utformades gemensamt.

Utställningen fick Årets pedagogiska pris 2021.

Team

 • Producent: Katali Jarefjäll
 • Projektledare: Anna Martindahl
 • Pedagog/producent: Vera Zherdev
 • Spelkoncept: Alexis Holmqvist, Jönköpings läns museum
 • Spelutvecklare: Per Gantelius, Björn-Olle Rylander
 • Rumslig/grafisk spelform: Alexis Holmqvist
 • Rumslig/grafisk form: Igor och Ilkka Isaksson, Gullers grupp AB
 • Illustrationer porträtt: Moa Hoff
 • Illustrationer spel: Alexis Holmqvist

Komponenter

 • iPad med app hämtas vid utställningens entré.
 • Ledtrådar finns utspridda i rummet, via texter, bilder, filmer och föremål.
 • Fem fysiska stationer i rummet, där varje avslutar ett tema i spelet. Stationerna fokuserar på analog interaktion.
 • Stationerna Labbet och Fabriken gestaltades fysiskt av Utställningsverkstaden/RAÄ. AO utformade spel och koncept.
 • Stationerna Borgen och Stenen konstruerades av Kalmar Mediespecialist. AO utformade spel, koncept och ritningar.
 • Stationen Fyren konstruerades av Kalmar mediespecialist och museets utställningstekniker. AO utformade spel och koncept.